De regels van het lidmaatschap bij de toerclub Erp zijn vastgelegd zijn in een huishoudelijk reglement.

Dit huishoudelijk reglement is te downloaden via de link: 

Huishoudelijk Reglement Toerclub Erp 2018